STATISTIKA
Obiskovalec št.:
19042460
Danes smo:
18.7.2024, 14:22:45;
 
AMZS
AMD Slovenska Bistrica on Facebook
 
  amzs-zakaj-se-vclanit

 

USTANOVITEV IN ZGODOVINA AMD SLOVENSKA BISTRICA


Slike 003865 Izvršilni odbor in zaposleni na AMD

Slike 004258 Izvršilni odbor

Slike 002366 Vodstvo izvršilnega odbora in zaposleni inštruktorji

Priprave na ustanovitev društva so se pričele že v letih 1947 in 48. Eden izmed glavnih pobudnikov za ustanovitev društva je bil gospod Vili Germ. Sopobudniki so bili še Rudi Mlekuš, Ivan Frangež, Tone Matičič, Maks Pilko, Tone Pristovnik in Ignac Bock. Prvi sestanek je bil v gostilni pri Avguštinu v Slov. Bistrici, kjer se je sestanka udeležilo 30 ljubiteljev avto moto športa. Sklenili so, da bodo pričeli vzgajati občane za voznike motornih vozil. Naša avto moto organizacija je od začetka delovala kot sekcija okrajne ljudske tehnike. Šele 26. Junija 1949 je uradno postala AMD Slov. Bistrica na občnem zboru, kjer je dobilo svoja pravila. Izvoljen je bil 12 članski upravni odbor in 3 članski nadzorni odbor. Navzočih je bilo 56 članov. Upravni odbor je od takrat naprej redno organiziral seje, volil in imenoval razne komisije predsednike in podobno.

Prvi predsednik AMD je bil Tone Matičič, za njim Anton Filipič nato Maks Pilko, Anton Pristovnik, Ratko Bosančič, Ivan Ferk, Ernest Fluher, Janko Štukl in sedaj Kropf Ervin.

1zapisnik1771 1zapisnik2921
1.zapisnik ustanovne seje AMD iz leta 1949

Društvo je za posebne zasluge podelilo tudi dve najvišji priznanji in sicer je za častna člana najprej imenovalo Vilija Germa, nekaj let za tem pa še Avgusta Vernika. Ob ustanovitvi društvo ni imelo nobenih materialnih in finančnih sredstev. (nobenih prostorov, nobenih motornih vozil…)

Na srečo so v tistem času imele druge organizacije in društva razumevanje za naše težave. Za prirejanje tečajev so nam odstopili svoje prostore gasilsko društvo, šole, grad in nekatera podjetje. Še večji problem je nastal, ko bi morali pričeti s praktičnimi vožnjami. Od Slov. Bistrice pa vse do Ljubljane smo pričeli iskati primerno osebno vozilo po vojašnicah in odpadih. V Ljubljani smo na odpadu našli nevozen osebni avto FORD letnik 1924. Druga akcija je bila nabava manjkajočih delov. Šele po nekaj mesecih je bil avto pripravljen za učenje kandidatov. Vožnje so se pričele eno leto po končanem tečaju CPP in motoroznanstva. Vozilo se je med poukom večkrat pokvarilo, prekinitve do popravila pa so trajale tudi po en mesec in več, dokler nismo na odpadu našli nadomestnih delov. Leta 1951 je društvo dobilo od občinskega ljudskega odbora staro garažo na današnji lokaciji amd in jo delno preuredilo, da je služila za garažiranje enega vozila, bila je istočasno pisarna, predavalnica in skladišče.

V tej majhni in skromni garaži je društvo delovalo celih 8 let. Naslednja prostorska pridobitev je bila večja soba na nasprotni strani doma današnjega amd, katera je bila preurejena v pisarno in predavalnico. Tam so se vršili teoretični izpiti cpp. Vsakih 14 dni je na izpite prihajala izpitna komisija iz Maribora in tak način dela je ostal še do danes. Tečajnjikom je bilo prihranjeno mnogo časa in potovanja v Maribor.

Slike 001607 Obisk članov AMD kluba v Avstriji

Osnovna dejavnost se je vedno bolj širila. Na tržišču je bilo možno kupiti prva vozila domače izdelave. Tečaje je društvo prirejalo nepretrgoma na sedežu. Po krajevnih skupnostih pa enkrat ali dvakrat letno v Oplotnici, Šmartnem, Črešnjevcu, Pragerskem in Tinju. Društvo je vsled tega širilo svoj vozni park s sodobnejšimi vozili tistega časa in začelo priprave za razširitev društvenih prostorov. Na občnem zboru leta 1964 je bil sprejet sklep, da pričnemo z gradnjo na tem prostoru kjer smo še sedaj. V enem letu je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija. Zgornji del zgradbe smo porušili do stare garaže, ter celotno poslopje povečali za nekaj metrov v dolžino in širino in zgradili to kar danes stoji na tem mestu. Da bi bila gradnja cenejša so nesebično pri gradnji pomagali nekateri člani in darovali preko 2000 ur prostovoljnega dela. Tudi AMZS je pripomogla k hitrejšemu dokončanju doma in nam odobrila ugodni kredit. Slavnostna otvoritev doma je bila 14. Oktobra 1967 leta.

 

DEJAVNOSTI AMD SLOVENSKA BISTRICA


V sam začetek delovanja društva spada tudi močno aktivna športna dejavnost, ki ni bila zapostavljena niti v času gradnje novih prostorov. Tako so bile leta 1954 organizirane motorne cestno hitrostne dirke po mestnih ulicah Slov. Bistrice. Pozneje zaradi vedno večjega promote niso bile več dovoljene. Prirejali smo tekmovanja v spretnostnih voćnjah z motornimi kolesi in avtomobili. Mnogo je bilo organiziranih rally tekmovanj. Člani društva in tudi člani drugih društev so na tekmovanjih dosegali vidne rezultate. Društvo je imelo tudi stike na športnem udejstvovanju z avstrijskim klubom iz Gradca in Kapfenberga. Organiziran je bil dvodnevni rally po Avstriji in Sloveniji leta 1970. Proga je bila dolga preko 500 km. Gospod Stanko Borko kot voznik in Avgust Vernik kot sovoznik sta prejela pokal in diplomo ter zasedla prvo mesto med slovenskimi tekmovalci. Mladen Čerič je bil večkrat republiški in državni prvak v hitrostnih motornih dirkah, dirkal je tudi v takratni sovjetski zvezi.

Član Ervin Kropf je bil leta 1971 publiški prvak in zasedel drugo mesto v rally Sutjeska 1971 v razredu avtomobilov do 1300 ccm. Športna komisije je vzgojila okrog 30 športnih funkcionarjev republiškega in društvenega ranga za potrebe tekmovanj. Od ustanovitve društva pa vse do leta 1990 smo prirejali druabne prireditve: izlete za člane, lov na lisico, ocenjevalne vožnje in druge prireditve, med temi tudi srečanja s člani avstrijskih klubov. Za pridobitev finančnih sredstev je bilo organiziranih več srečelovov in tombol. V letih 1991 in 92 sta bila organizirana avto moto plesa z bogatim glasbeno zabavnim programom in srečelovom, v letu 93 pa še veliki koncert v športni dvorani v Slov. Bistrici s predstavitvijo društva ter glasbenim programom.

Slike 001904 Vodstvo AMD in zaposleni inštruktorji

Na preventivnem področju v cestnem prometu je društvo ves čas sodelovalo z osnovnimi šolami v občini in s svetom za preventivo in vzgofo v cestnem prometu pri organizaciji ocenjevalnih voženj za osnovnošolce, dalo na razpolago potrebne rekvizite in športne funkcionarje ter včasih tudi finančno podprlo celotno akcijo. Zelo dobro je bilo sodelovanje z AMD Orehova vas, Poljčane, ZŠAM Slov. Bistrica in z Gasilskim društvom Slov. Bistrica.

 

ČLANSTVO IN AVTOPARK


Po otvoritvi novega doma so se še bolj razmahnile vse društvene dejavnosti. To je potrjeval vsakoletni priliv novih članov. Ob ustanovitvi društva je bilo 56 članov in je do leta 1967 narastlo na 300, leta 1969 na 460, leta 1971 na 971, leta 1977 na 1735 članov od tega 894 z motornimi vozili in 841 brez vozil. Največ članov in sicer 1981 je avto moto društvo imelo leta 1981.Takrat smo bili v republiškem merilu na 7 mestu. Po tem letu je začelo članstvo upadati, število članov se je stabiliziralo okrog leta 92/93 in ostalo na okrog 500 do 700 članov. Trenutno je v našem društvu okrog 600 motoriziranih članov. Članstvo brez vozil je z redkimi izjemami izumrlo, saj v zadnjih letih sklepajo članstvo le vozniki, ki v sklopu članstva koristijo razne ugodnosti in koristi.

old cars 04 small156Slike 001607
Slike 006495Slike 007333
Slike 008974Slike 009379
Slike 010647Slike 011542
Slike 012371Slike 013637
Slike 014187Slike 01511
Slike 016805Slike 017590
Slike 018856Slike 019912
Slike 061958Slike 062837
Slike 064208

avto moto društvo je včasih takratnim članom plačevalo del letnega tehničnega pregleda, na sedežu pa so si člani lahko neomejeno prali svoja motorna vozila. V letu 1975 je društvo razpolagalo z 12 osebnimi avtomobili znamke Zastava in 3 mopedi za poučevanje kandidatov. Nekaj let je društvo pripravljalo kandidate tudi za poklicne voznike C kategorije. V letu 1975 je kandidate usposabljalo v praktični vožnji 18 inštruktorjev. Da bi društvo lahko obvladalo vso to dejavnost je leta 1976 redno zaposlilo sekretarja Vernik Avgusta, ki je to delo opravljal do leta 1990, ko je ob odhodu v pokoj na njegovo mesto prišel Petar Vujinič, leta 1991 pa sedanji sekretar AMD Roman GRIL.

Slike 065190 Spomini...

Od leta 1990 naprej se je avto šola našega društva morala kot vsa ostala družbena podjetje začela prilagajati trdim zakonitostim tržnega gospodarstva in uspela. Trenutno avto šola avto moto društva razpolaga s 5 sododnimi vozili RENAULT, 3 motornimi kolesi YAMAHA in kolesom z motorjem, kandidate pa poučuje 7 voznikov inštruktorjev. Za nemoteno opravljanje dejavnosti ima društvo danes v svoji stavbi še vedno dve pisarni opremljeni z računalniško tehnologijo, učilnico z računalnikom za 50 kandidatov, skladišče in arhiv, ostale prostore pa društvo oddaja v najem tako, da je v stavbi lepo urejena trgovina, elektrodelavnica, turistična pisarna in pisarna za poslovanje z vrednostnimi papirji. Na tak način je stavba in okolica zaživela, kar pa društvu nudi dodaten vir prihodkov.

 

ZGODOVINA AVTO MOTO DRUŠTVA SLOVENSKA BISTRICA 1952 - 1959


MOTOCIKLISTIČNE HITROSTNE DIRKE LETA 1952


Priprave na start


Tekmovalec Germ Viljem s št. 18

PRVE AVTOMOBILSKE IN MOTOCIKLISTIČNE HITROSTNE DIRKE LETA 1954Prve avtomobilske in motociklistične hitrostne dirke v Slov. Bistrici leta 1954
(start kategorije motorjev)

PRVE DIRKE CICIBANOV IN PIONIRJEV LETA 1957
Posnetki s prvih dirk cicibanov in pionirjev v letu 1957
(s kolesi in skiroji)


Pionirske dirke 1957. Neposredno pred startom pionirje. Na levi starter Fluher in časomerilec Kelih.

LOV NA LISICO LETA 1957


Lisica - avto DKW z voznikom tov. Čelofiga Jernejem
Lovec - miličnik Ambrož Anton z Germovim motorjem


Lisica je bila ulovljena pri mostu na odcepu ceste Štatenberg - Lešje.
Udeleženci lova neposredno pred startom na grad Štatenberg.

DIRKA PIONIRJEV IN CICIBANOV LETA 1958


Dirka pionirjev in cicibanov v letu 1958. Cicibani se pripravljajo na strart.
V ozadju od leve proti desni: Dijego Fatorič, Kikec Viktor in Kelih Aleks


Pionirske dirke 1958. Društveni funkcionar Kikec je tekmovalce poučil, da s kolesom ne smejo preko bele črte na cesti preden je dan znak za start.

Zmagovalec dirk s skirojem.

Zmagovalec dirk s kolesom.

TEČAJ ZA VOZNIKE AMATERJE V OPLOTNICI LETA 1958


Tečajniki za voznike amaterje v Oplotnici marec-junij 1958

IZLET ČLANOV AMD PO ITALIJI LETA 1958

Benetke 1958.
Udeleženci krmijo golobe, ki so tudi značilni za Markov trg.

Markov trg - Benetke 1958

OBČNI ZBOR AMD LETA 1958

Občni zbor - delovno predsedstvo Božič - Čelofiga - Ferk

Občni zbor se je odvijal v Hotelu Planina

10 OBLETNICA AMD LETA 1958


Udeleženci 10. obletnice AMD v sejni dvorani Občinske LO Slov. Bistrica - maja 1958

Udeleženci svečane seje (desno Vernik Avgust)

Dobitniki pohval in spominske zlate značke:
Lorenci Jakob, Fluher Ernest, Pristonik Tone, Vernik Avgust in Germ Viljem

Udeleženci med pogovorom.

Razpoloženje je bilo odlično.

TEČAJ ZA VOZNIKE AMATERJE JESEN 1959

Tečaj za voznike amaterje jeseni 1959 leta

Jesenski tačaj leta 1959

Tako so izgledali tečaji CPP v letu 1959

 

ZGODOVINA AVTO MOTO DRUŠTVA SLOVENSKA BISTRICA 1962 - 1967


RAZNI TEČAJI ZA AMATERSKE VOZNIKE V LETU 1962LOV NA LISICO V STUDENICAH LETA 1962

Zbirno mesto pred samostanom v Studenicah

Zbirno mesto

Podelitev številk

Čestitke ob zmagi


Včasih smo se znali zabavati bolj sproščeno kot danes...

OTVORITEV NOVEGA DOMA AMD 14. OKTOBRA LETA 1967

Slavnostni govor

ENO PRVIH TEKMOVANJ OSNOVNOŠOLCEV "KAJ VEŠ O PROMETU

Zbrani pred tekmovanjem

Stroga komisija

Še zadnji napotki pred reševanjem

Reševanje

Čakanje na objavo rezultatov


 
 
 
ZANIMIVE POVEZAVE
 
KONTAKT
Avto moto društvo Slovenska Bistrica
Epošta: info@amd-slb.com
Tel.: +386 2 818 19 48Trg svobode 24
2310 Slovenska Bistrica
 
O NAS (ZGODOVINA)
Prvi sestanek je bil v gostilni pri Avguštinu v Slov. Bistrici, kjer se je udeležilo 30 ljubiteljev avto moto športa. Sklenili so, da bodo pričeli vzgajati občane za voznike motornih vozil. Naša avto moto organizacija je od začetka delovala kot sekcija okrajne ljudske tehnike. [Preberi več]